Solbacken 3D visualiseringar

Arkitektvisualiseringar av blivande parhus samt Attefallshus. Good Monday modellerade upp samtliga miljöer inklusive inredning utifrån olika arkitektritningar och skisser i direkt samarbete med arkitekten.

Credits

Projekt: Solbacken
3D/CGI: Frederik Tennholt
Retusch: Frederik Tennholt