Från polygoner till PLA plast

En kort time-lapse film som demonstrerar hur jag först skulpterar en figur i ZBrush och sedan 3D-printar modellen i PLA-plast på Ultimaker 2+.