Absolut visualisering

CGI visualisering av Absolut flaskor för en visualiseringspitch.

ABSOLUT_EXPOSURE_StillLifeABSOLUT CGI Still LifeVi fick artwork och vektorskisser på flaskorna för formen. Sedan modellerades flaskorna upp i 3D och ljussattes och renderas för att matcha tidigare fotograferade produktbilder.

Miljöbilden är skapad utefter skisser och referenser på liknande drinkbilder.

Wireframe 3D-modeller

3D wireframe av flaskorna. Alla detaljer i glaset är modellerade och renderade.

ABSOLUT-Exposure-WireABSOLUT-Wire-01